firework
Pattaya Firework Festival งานพลุนานาชาติประจำปี ที่ถ่ายขึ้นที่ Baywalk Residence Pattaya ที่ห้องอาหารชั้น 5 Pano View ภาพความประทับใจ ของงานพลุนานาชาติ ประจำปี 2020 […]