Firework
งานพลุนานาชาติประจำปี Pattaya Fireworks Festival 2021 งานพลุประจำปีของเมืองพัทยา ถูกจัดขึ้นเป็นประจำปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตลอดชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งการแสดงพลุในปีที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย 4 […]