สอบถามเพิ่มเติม

064 453 6229 คุณเฟิร์น ฝ่ายขาย

Room No.Area sizeLiving spaceFacilityRenting rateAvailable or n/a
L113.6 x 4 m.54.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว100,000N/A
L213.6 x 4 m.54.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว100,000N/A
L313.6 x 4 m.54.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว100,000N/A
L411.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000N/A
L511.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000N/A
L611.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000N/A
L711.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000N/A
L811.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000Available
L911.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000Available
L1011.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000Available
L1111.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000Available
L1211.35 x 4 m.45.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว25,000Available
L139.4 x 2 m.18.8 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000Available
L149.4 x 2 m.18.8 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L159.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L169.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L179.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L189.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L199.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A
L209.35 x 4 m.37.4 Sqm.แอร์ 2 ตัว20,000N/A

สอบถามเพิ่มเติม

064 453 6229 คุณเฟิร์น ฝ่ายขาย